Avsluttet prosjekt

Årlige analyser av Læringsundersøkelsen

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet
Periode
01.04.2013 - 01.06.2016
​Lærlingundersøkelsen er en elektronisk basert spørreundersøkelse som skal gi lærlinger muligheten til å formidle oppfatninger om opplæringen og andre forhold som er sentrale for læringsutbyttet og læringsmiljøet. Lærlingundersøkelsen er en av Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelse og kan gi viktig informasjon om kvaliteten på og utfordringene for fag- og yrkesopplæringen, og er slik sett et ledd i det samlede kvalitetsvurderingssystemet for dette feltet. Utdanningsdirektoratethar som mål atLærlingundersøkelsen skal bli et enda bedre verktøy for å utvikle kvaliteten i den delen av fagopplæringen som skjer i bedrift, og dette prosjektet skal være med å bidra til dette. Formålet med prosjektet er todelt:Å forbedreLærlingundersøkelsen som verktøy for informasjonsinnhentingen og kvalitetsutvikling.Å bruke resultat fra undersøkelsen til å belyse lærings- og arbeidsmiljøet for den delen av fag- og yrkesopplæringen som foregår i bedrift.