Lærlingundersøkelsen 2013 - En analyse av bruk, gjennomføring og resultat av Lærlingundersøkelsen

Bidragsytere
Publiseringsår
2013
ISBN
978-82-7570-333-8
​Lærlingundersøkelsen er en elektronisk basert spørreundersøkelse som skal gi lærlinger muligheten til å formidle oppfatninger om opplæringen og andre forhold som er sentrale for læringsutbyttet og læringsmiljøet. Undersøkelsen gir viktig informasjon om kvaliteten på og utfordringene for fag- og yrkesopplæringen, og gir mulighet til å sammenlikne resultater over tid og få et bilde av opplæringen som gis. Funn fra undersøkelsen kan være et viktig verktøy for både instruktører, faglige ledere og lærebedrifter og for regionale og nasjonale utdanningsmyndigheter. Vi har fått i oppdrag å analysere dataene fra Lærlingundersøkelsen i perioden 2013 til 2015. I denne rapporten fokuseres det på følgende områder:Dekker Lærlingundersøkelsen riktig tema og er spørsmålene utformet slik er egnet til formålet?Belyse bruken av Lærlingundersøkelsen.Belyse variasjon og sammenhenger i datamaterialet i Lærlingundersøkelsen 2013. Hovedutfordringene ved gjennomføring og bruk av Lærlingundersøkelsen kan kobles til henholdsvis rutiner, respons og bruk.