Lærlingundersøkelsen 2014 - Analyser av variasjoner og sammenhenger

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
972-82-7570-419-9
​Denne rapporten er den tredje rapporteringen av de årlige analysene av Lærlingundersøkelsen 2013-2016. Hovedformålet i den første rapporten var å forbedre Lærlingundersøkelsen som verktøy for informasjonsinnhenting og kvalitetsutvikling. I denne rapporten har hovedmålet vært å beskrive resultatene fra Lærlingundersøkelsen for å belyse lærings- og arbeidsmiljøet for den delen av fag- og yrkesopplæringen som foregår i bedrift, i tillegg til å presentere mer inngående resultater omkring opplæringskontorenes rolle for lærlingene, lærlingenes opplevelse av relevans og muligheter, og et ekstra nærblikk på lærekandidatene som har besvart Lærlingundersøkelsen. Oppdragsgiver for prosjektet er Utdanningsdirektoratet.