Avsluttet prosjekt

Elevundersøkelsen 2015-2017

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet
Periode
01.11.2014 - 31.12.2017
Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til Vg3 skal få si sin mening om forhold som er viktige for å lære og å trives på skolen. Det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn, samt for Vg1. Det er frivillig for øvrige trinn. Det er Utdanningsdirektoratet som er ansvarlig for gjennomførelsen av Elevundersøkelsen. NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analyser og rapporetering.

Publikasjoner
tilknyttet dette
prosjektet