Analyser av indekser på Skoleporten 2015 : Analyser på fylkes- og nasjonalt nivå for 7. trinn og Vg1

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
978-82-7570-455-7
​Denne rapporten analyserer indeksene som er presentert i Skoleporten med utgangspunkt i data fra Elevundersøkelsen 2015. Analysene i rapporten er gjort på fylkes- og nasjonalt nivå og kun for de trinnene hvor Elevundersøkelsen er obligatorisk. Det vil si 7. og 10. trinn, samt Vg1. På bakgrunn av en større revisjon i 2013, er resultatene fra 2015 kun sammenlignbare med Elevundersøkelsene fra 2013 og 2014. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomførelsen av Elevundersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet ansvaret for å analysere og rapportere resultatene. Denne rapporten er en del av den årlige rapporteringen fra Elevundersøkelsen.