Statistiske undersøkelser av spørsmål om mobbing : Analyse av Elevunderøkelsen våren 2015

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-433-5
​Dette notatet er en analyse av data av den frivillige gjennomføringen av Elevundersøkelsen som ble foretatt våren 2015. Analysene har som hensikt å undersøke om det er eventuelle metodiske effekter som kan forklare en betydelig nedgang i andelen elever som opplever seg mobbet etter at Elevundersøkelsen ble revidert. Notatet er en delleveranse i prosjektet «Analyse av Elevundersøkelsen 2015-2017».