Mobbing og arbeidsro i skolen - Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2016/17

Bidragsytere
Publiseringsår
2017
ISBN
978-82-7570-482-3
​Denne rapporten er en gjennomgang av resultatene fra Elevundersøkelsen 2016 som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Undersøkelsen omhandler elevenes vurderinger av disse områdene høsten 2016. I tillegg ser vi på hvordan elevvurderingene, relatert til mobbing og arbeidsro har utviklet seg over tid. Derfor vil resultatene sees i sammenheng med tidligere års elevundersøkelser og analyseres i forhold til disse. Dette er elevundersøkelser fra 2007 til 2015.