Elevundersøkelsen 2017 : Analyse av Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og lærerundersøkelsen

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-7570-507-3
​Elever i norsk skole skal delta i beslutninger som gjelder deres egen læring. Elevene skal også delta aktivt i vurdering av eget arbeid, egen kompetanse og sin egen faglige og sosiale utvikling (jfr. Opplæringslova og Læreplanverket). For at elever skal delta og medvirke trengs det strukturer for medvirkning. Vi har i denne hovedrapporten sett spesielt på skolenes arbeid med elevmedvirkning og elevenes opplevelse av dette.