Mobbing krenkelser og arbeidsro i skolen 2014-2015

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-393-2
​Denne rapporten omhandler elevers opplevelse av mobbing, krenkelser og arbeidsro i den norske skolen. Dataene er hentet fra årets Elevundersøkelse som har vært gjennomført i perioden fra 1. oktober 2014 til 9. januar 2015. Undersøkelsen omhandler elevenes vurderinger av disse områdene høsten 2014. I tillegg ser vi på hvordan elevvurderingene, relatert til mobbing og arbeidsro har utviklet seg over tid. Derfor vil resultatene sees i sammenheng med tidligere års elevundersøkelser og analyseres i forhold til disse Dette er elevundersøkelser fra 2007 til 2013. Elevundersøkelser som ble foretatt før 2007 hadde andre spørsmål og spørsmålsformuleringer og er derfor ikke direkte sammenlignbare med data fra årets elevundersøkelse. Når det gjelder spørsmål om krenkelser, ble disse spørsmålene introdusert i fjorårets Elevundersøkelse og vi vil sammenligne årets resultatene med resultatene fra Elevundersøkelsen 2013.