Elevundersøkelsen 2015 : Analyse av Elevundersøkelsen 2015

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
978-82-7570-466-3
​Denne rapporten er den årlige hovedrapporten av resultatene fra Elevundersøkelsen. I tillegg til denne hovedrapporten er det tidligere i år levert rapporter som omhandler Mobbing; Krenkelser og arbeidsro i skolen og Analyser av indeksene på Skoleporten. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.