Mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen : Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
978-82-7570-446-5
​Denne rapporten er en analyse av resultatene fra Elevundersøkelsen skoleåret 2015/16 som omhandler mobbing, krenkelser og arbeidsro. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tidligere års undersøkelser der det er mulig. Dette er første rapportering av tre fra årets undersøkelse. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet.