Mobbing og arbeidsro i skolen - Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2017/18

Bidragsytere
Publiseringsår
2018
ISBN
978-82-7570-524-0
​Denne rapporten er en analyse av resultatene fra Elevundersøkelsen skoleåret 2017/18 som omhandler mobbing og arbeidsro i skolen. Resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med tidligere års undersøkelser der det er mulig. Dette er første rapportering av tre fra årets undersøkelse. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet. Vi vil i den forbindelse gjerne takke Petter Haagensen fra Utdanningsdirektoratet for godt samarbeid. Vi vil også takke Jens-Petter Farnes ved Conexus som har gjort dataene fra Elevundersøkelsen tilgjengelige for NTNU Samfunnsforskning til rett tid. Ved NTNU Samfunnsforskning er det undertegnende som har gjennomført analysene og skrevet rapporten. Arbeidet er kvalitetssikret av seniorforsker Joakim Caspersen.