Fagskolekandidatene : En undersøkelse blant fagskolestudenter uteksaminert i 2015

Bidragsytere
Publiseringsår
2017
ISBN
978-82-7570-483-0
​I denne rapporten presenteres resultatene av en kandidatundersøkelse av fagskoleutdannede i 2015, samt en arbeidsmarkedsanalyse av tidligere kull basert på registerdata. Rapporten er skrevet på oppdrag for Kunnskapsdepartementet, og i samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning, Senter for profesjonsstudier og Høgskolen i Oslo og Akershus.