Helsestatus til foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Bidragsytere
Publiseringsår
2010
ISBN
978-82-7570-207-2
​Rapporten er et resultat av at ansatte ved Steinkjer kommune la merke til at de ofte traff familiemedlemmer til barn med nedsatt funksjonsevne igjen i andre deler av hjelpeapparetet. Denne kontakten var ofte ikke direkte knyttet til barnets funksjonshemming. Spørsmålet oppsto om foreldre til barn med funksjonshemming er i en risikogruppe for utvikling av negativ helse.