Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming

Bidragsytere
Publiseringsår
2017
ISBN
978-82-7570-519-6
Denne undersøkelsen har blitt gjennomført i perioden januar 2016 til oktober 2017 og omhandler personer med utviklingshemmings deltakelse i arbeidsliv og skolers tilrettelegging for elever med utviklingshemming særlig med tanke på framtidig arbeidsdeltakelse. Oppdraget har bakgrunn i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming og Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver.​​