Avsluttet prosjekt

Æresrelatert ekstrem kontroll

Bidragsytere
Oppdragsgiver
IMDI
Periode
01.05.2011 - 15.01.2012
​Æresrelatert ekstrem kontroll er en prosess som kan ta mange ulike retninger, med ulike alvorlighetsgrad og ulike konsekvenser for de involverte. Rapporten behandler også spørsmål knyttet til skoleansattes mulighet til å se og bistå unge som utsettes for æresrelatert ekstrem kontroll.