Kurt Idar Løkke Elvegård

Kurt Elvegård har vært forsker ved Mangfold og Inkludering siden 2010. Forskningsfeltet hans er innen det velferdspolitiske området med hovedvekt på ulike former for vold, konflikt, kriminalitet og boligsosiale problemstillinger.

Forskningsprosjektene har for eksempel handlet om avdekking og håndtering av vold og overgrep mot utsatte voksne, kunnskap og samarbeid rundt kriminelle gjengangere, organisatoriske tiltak mot vold mot ansatte i NAV og bosituasjon for barnefamilier i kommunale boliger. Foruten av delta på forskning som er gjennomført ved avdelingen, har han vært prosjektleder eller prosjektansvarlig for en rekke forsknings- og evalueringsprosjekter.

Han er utdannet sosionom med master i sosialt arbeid, har etterutdanning innen blant annet veiledning og har arbeidserfaring innen rusfeltet, psykiatrien, arbeidsrettet oppfølging og barnevern. For tiden er han også PhD-kandidat ved NTNU hvor temaet er organisatoriske faktorer ved håndtering av vold mot ansatte.

Publikasjoner