Avsluttet prosjekt

Hatefulle ytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Periode
15.10.2015 - 31.10.2016
​Personer med nedsatt funksjonsevne er en av flere kategorier av borgere som er vernet etter straffelovens § 135 a om diskriminerende eller hatefulle ytringer. I Norge og Norden har det vært relativt liten oppmerksomhet om fenomenet hatefulle ytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne, og det finnes begrenset forskningsbasert kunnskap om dette. Prosjektet innebærer å gjennomføre en landsomfattende studie av omfang, former for og virkninger av hatefulle ytringer, slik det oppleves av de som rammes. Prosjektet er et samarbeid mellom Nordlandsforskning og NTNU Samfunnsforskning. Ansvarlig for vår del av prosjektet er Kurt Elvegård, mens fra Nordlandsforskning deltar prosjektleder Terje Olsen, Jannicke S. Vedeler og John Eriksen. Oppdragsgiver er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og prosjektet skal ferdigstilles i løpet av senhøsten 2016