Avsluttet prosjekt

Gevinster fra oppfølging av og samarbeid om gjengangerkriminelle

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Regionale Forskningsfond Midt-Norge
Periode
01.01.2016 - 31.12.2016

​Prosjektet dreier seg om gjengangerkriminalitet i Trondheimsregionen og er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag politidistrikt, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Næringslivets Sikkerhetsråd, samt gjengangere.

Prosjektet samler berørte og engasjerte aktører som tidligere har samarbeidet hver for seg på ulike måter om gjengangerkriminalitet. Nå forenes disse om felles problemstillinger og løsninger i et forprosjekt. Målene er (1)økt kunnskap om gjengangerkriminelles liv og virke i regionen, og (2) å etablere og videreutvikle samarbeid mellom berørte aktører i regionen.

Gjennom kunnskapsutvikling, kompetanseøkning og etablering av samarbeid skal prosjektet danne grunnlag for et kommende hovedprosjekt. Hovedprosjektets mål er blant annet konkrete samarbeidsordninger mellom regionens samfunnsaktører, bedre oppfølging av og tiltak ovenfor gjengangerkriminelle gjennom metodeutvikling- og beskrivelser, samt reduksjon av samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske kostnader av gjengangerkriminalitet. Forprosjektet vil legitimere ressursorientering mot gjengangerkriminalitet og belyse hvordan regionen kan få store individuelle og samfunnsøkonomiske gevinster av å sette inn målrettete tiltak mot denne formen for kriminalitet og livsførsel.