Gjengangerkriminalitet i Trondheimsregionen : Et samarbeidsprosjekt om kriminelle gjengangeres liv og virke

Bidragsytere
Publiseringsår
2017
ISBN
978-82-7570-488-5
​Denne rapporten presenterer resultatet fra prosjektet Gjengangerkriminalitet i Midt-Norge. Prosjektet har dreid seg om de mest aktive kriminelle rusavhengige i Trondheimsregionen og vært et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag politidistrikt, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Næringslivets Sikkerhetsråd, samt representanter for tidligere gjengangere. Prosjektet har samlet berørte og engasjerte aktører som tidligere har samarbeidet hver for seg på ulike måter om gjengangerkriminalitet. Dette har vært både offentlige, private og frivillige aktører. Disse ble forent om felles problemstillinger og dialog rundt løsninger i et forprosjekt. Fokus har vært på gevinster fra oppfølging av og samarbeid om gjengangerkriminelle.