Pågående prosjekt

Evaluering av Gjengangerprosjektet

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Stavne gård
Periode
30.09.2009 -
​Prosjektets målsetning er å følge opp resultatene fra Gjengangerprosjektet. Undersøkelsen dreide seg om gjentagelseshyppigheten blant folk som har sonet, og årsakene til gjentatte lovbrudd blant denne gruppen.