TryggEst : Helhetlig beskyttelse av voksne utsatt for vold og overgrep

Bidragsytere
Publiseringsår
2019
ISBN
978-82-7570-577-6
​I 2018-2020 gjennomfører Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) en utprøving av TryggEst. Dette er et system som skal gi bedre beskyttelse mot vold og overgrep for personer som i liten grad er i stand til å beskytte seg selv. Utprøvingen skjer i ti kommuner, samt to bydeler i Oslo. NTNU Samfunnsforskning gjennomfører sammen med Nordlandsforskning og NyAnalyse en studie av utprøvingen etter mønster av følgeforskning. Studien er finansiert av Bufdir og utføres som et oppdrag for dem. ​ Denne rapporten er første avrapportering og skal beskrive situasjonen før tiltakene knyttet til TryggEst iversettes i kommunene. Formålet er dels å beskrive utgangspunktet, slik at en på et senere tidspunkt kan vurdere hvilke endringer TryggEst fører til, men også eventuelt å avdekke problemstillinger som en bør ta høyde for når TryggEst får sin praktiske utforming. Forfatterne bak rapporten arbeider ved NTNU Samfunnsforskning og Nordlandsforskning. Bidragene fra NyAnalyse kommer på et senere tidspunkt i følgeforskningen. Les rapporten her​