Evaluering av Kognitive Program ved Stavne Arbeid og Kompetanse

Bidragsytere
Publiseringsår
2014
ISBN
978-82-7570-390-1
​Denne rapporten oppsummerer evalueringen av Kognitive Program ved Stavne Arbeid og Kompetanse (Stavne). Stavne har vært oppdragsgiver, og arbeidet har vært utført våren 2014. Fokus har vært å undersøke nytteverdien for den enkelte målt opp mot livskvalitet, tilknytting til arbeidsliv og endring av voldsbruk, samt å evaluere måloppnåelse – primært med tanke på endring av gamle tankemønster og uhensiktsmessig adferd.