Avsluttet prosjekt

Boforhold til barn og unge i kommunale utleieboliger

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Bergen kommune
Periode
15.12.2014 - 30.05.2015
​Prosjektet omhandlet trygghet for barn og unge i kommunale utleieboliger. Fokus var på eventuell utrygghet som andre beboere kunne forårsake gjennom væremåte, atferd, handlinger og annet. Oppdragsgiver var Bergen kommune. Konklusjonene var blant annet at det var like trygt som i andre sammenliknbare boliger, at det kommunale arbeidet ble vurdert som godt, at det var en viss risiko for å bli bosatt i utrygge bomiljø og at enkelte familier bodde i uakseptable bomiljø.