Dagens KOM - framtidens KOM? Evaluering av den nasjonale koordineringsenheten for ofre for menneskehandel

Bidragsytere
Publiseringsår
2010
ISBN
978-82-7570-216-4
​Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Justis- og politidepartementet. Evalueringen er gjennomført i perioden mars – mai 2010 og er basert på intervjuer med representanter for sentrale og lokale myndigheter, ansatte i KOM-prosjektet og ander aktører som gjennom sitt arbeid kommer i berøring med menneskehandelfeltet.