Avsluttet prosjekt

Trygghet for barn og unge i bomiljø

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Husbanken
Periode
01.06.2015 - 31.12.2015
​I prosjektet «Trygghet for barn og unge i bomiljø» undersøker vi bomiljø og boforhold til barn og unge som bor i kommunale utleieboliger i to kommuner i Midt-Norge. For det første undersøker vi hvor trygge barn og unge er eller opplever seg å være i bolig, nærmiljø, i forhold til naboer og i forhold til å oppleve eventuelle konkrete hendelser. For det andre ser vi på kommunenes arbeid for å skape og opprettholde trygge boliger og bomiljø for barn. Det er Husbanken som finansierer prosjektet. Et lignende prosjekt ble gjort for Bergen kommune våren 2015.