Trygghet for barnefamilier i kommunale utleiboliger

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
978-82-7570-4502
​Denne rapporten oppsummerer arbeidet som er gjort i prosjektet «Trygghet for barnefamilier i kommunale utleieboliger». I prosjektet har fokuset vært todelt. Vi har undersøkt hvor trygt det er å bo i kommunale boliger og vi har sett på hvilke organisasjons- og samarbeidsformer i kommunene som kan være gunstige for å sikre trygge bomiljø for barnefamilier i kommunale utleieboliger. I tillegg har standard og fysisk tilstand i boligene også vært undersøkt.