Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser : Et verktøy for kvalitetsutvikling i grunnskolen?

Bidragsytere
Publiseringsår
2017
ISBN
978-82-7570-491-5
En viktig del av arbeidet skoler gjør er å bearbeide informasjon om elevenes situasjon, og å bruke informasjonen til å gjøre elevenes skolegang så god som mulig. Det finnes etter hvert en rekke ulike datakilder som lærerne og skolene kan bruke (og er pålagt å bruke) som kan gi lærerne informasjon om elevenes situasjon. Disse gir både informasjon om den enkelte elev, om grupper, trinn og skoler, både enkeltvis og sammenlignet med andre.​