Avsluttet prosjekt

Levekår for personer med kognitive vansker

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Helsedirektoratet
Periode
01.06.2009 - 01.01.2011
​I 2007 gjennomført SSB en undersøkelse av levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne. I den undersøkelsen svarer 129 personer at de har ”vansker med å lære og forstå”. På oppdrag fra Helsedirektoratet har NTNU Samfunnsforskning gjennomført analyser for (1) å vurdere hva en kan lære om levekårene til personer med utviklingshemming ut fra dette materialet, og (2) å beskrive levekårene til den gruppa en faktisk klarer å avgrense opp mot levekårene til andre med nedsatt funksjonsevne og befolkningen for øvrig.