Avsluttet prosjekt

Levekår for personer med nedsatt funksjonsevne

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Nasj. dok.senter for personer med nedsatt funksjonsevne
Periode
01.08.2007 - 01.01.2008
​Fra august 2007- januar 2008 gjennomførte SSB for første gang en omfattende survey av levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne. Initiativtakere var NTNU Samfunnsforskning, NOVA, Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne og Sosial- og helsedirektoratet. Dette prosjektet gir en analyse av noen hovedtrekk i levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne, med utgangspunkt i dette datamaterialet.