Avsluttet prosjekt

Utviklingshemmetes bosituasjon 2021

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Husbanken
Periode
01.10.2021 - 01.12.2021

Prosjektet er finansiert av Husbanken og har som formål å gi en oppdatert beskrivelse av utviklingshemmetes bosituasjon, og samtidig kartlegge hvordan denne har utviklet seg de senere år. Bakgrunnen er dels en uro over at gapet mellom de politiske idealene og den faktiske bosituasjonen er for stor, men også at det er lenge siden det er gjort en bred gjennomgang på feltet. Prosjektet resulterer i rapporten utviklingshemmetes bosituasjon 2021 som tar opp en rekke tema knyttet til bosituasjonen, som type bolig, størrelsen på bofellesskap, retten til å velge bolig, hvor mange som eier egen bolig, hvor mange voksne utviklingshemmete som fortsatt bor med familien, boligøkonomi med mer.