Utviklingshemmetes bosituasjon 2021

Bidragsytere
Denne publikasjonen kan være tilgjengelig som trykksak.
Sjekk tilgjengelighet
Publiseringsår
2021
ISBN
978-82-7570-667-4
Denne rapporten presenterer en kartlegging av utviklingshemmetes bosituasjon anno 2021, og den beskriver utviklingstrekk ved bosituasjonen fra midten av 1990-åra og fram til i dag. Et viktig formål er å se både utviklingen og situasjonen opp mot de politiske målsetningene på feltet, ikke minst fordi det har vært reist spørsmål ved om utviklingen de senere år har ført oss lenger unna de politiske målsetningene.