Elevundersøkelsen 2020 : Analyse av Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
ISBN
78-82-7570-665-0 (web)
Denne rapporten er den årlige hovedrapporten av resultatene fra Elevundersøkelsen. I tillegg til denne hovedrapporten er det tidligere i år levert rapporter som omhandler Mobbing og arbeidsro i skolen (Rapport a) og Analyser av indeksene på Skoleporten (Rapport b). Rapporten bygger på rammen av tidligere års rapporter. Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver.