Evaluering av Læringsmiljøprosjektet : Delrapport 1 - resultatnotat av survey til skoleledere og skoleeiere

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
978-82-7570-473-1
​Dette notatet er en delrapport i evalueringen av Læringsmiljøprosjektet.