Avsluttet prosjekt

Evaluering av læringsprosjekter i Midt-Norge

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Husbanken
Periode
01.08.2015 - 01.12.2016

Prosjektet er i samarbeid med Husbanken. NTNU Samfunnsforskning følger Husbankens etablering av læringsarenaer/nettverk i forbindelse med boligstrategien «Bolig for velferd» som skal knyttes til satsning på 1) sårbare overganger og 2) barnefamilier.

Det etableres nettverk med statlige aktører, kompetansemiljøer og et utvalg kommuner. Kommunene som skal delta har allerede hatt fokus på disse målgruppene og kan vise til gode grep, det vil si at det skal bygges på erfaringer kommunene allerede har. Disse nettverkene skal være en læringsarena for alle de deltakende aktørene.