Dypdykk i Elevundersøkelsen 2020 : En kommunes arbeid med Elevundersøkelsen

Bidragsytere
Publiseringsår
2021
ISBN
978-82-7570-669-8 (web)
Denne rapporten er et dypdykk i Elevundersøkelsen 2020. Vanligvis vil dypdykket til Elevundersøkelsen presenteres i hovedrapporten til Elevundersøkelsen som eget kapittel. I år ble det vanskelig fordi skolenedstenging og skolestreik våren 2021 gjorde datainnsamlingen umulig og dermed utsatt til høsten 2021. Derfor er Dypdykket skilt ut som en egen rapport i år. Utdanningsdirektoratet er oppdragsgiver.