Avsluttet prosjekt

Barn med særskilt behov i barnehagen

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet
Periode
01.01.2015 - 31.12.2015
Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om tilbudet som gis til barn og unge med særlige behov. Et viktig kartleggingsområde er å se på konsekvensen av overgangen til rammefinansiering, samt bortfallet av rundskriv F-02/100 har hatt for til budet til barn med særlige behov. Dette kan være utfordrende å løse, men vi har tre tilnærminger for å se på dette:Analyse av KOSTRA-tall,Retrospektive intervjuer.Vi har tilgang til sammenlign bare data fra 1999 og 2009 for foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Vi har dermed gode forutsetninger for å få kunnskap om konsekvenser av overgangen til rammefinansiering, samt bortfallet av statlige, øremerkede tilskudd.