Barnehagetilbudet til barn med særlige behov

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-441-0
I denne rapporten har vi forsøkt å tegne et bredt bilde av de utfordringene som er knyttet til tilbudet til barn med særlige behov i barnehagene. I omfattende casestudier i flere kommuner har vi snakket med representanter for barnehageeiere, styrere, PPT og foreldre. Vi har også gjennomført registerdataanalyser, og sendt ut spørreskjema til styrere, eiere, PPT-ledere og ikke minst foreldre. For foreldrene har vi også sammenlignbare data bakover i tid, noe som er med på å kartlegge hvordan tilbudet har utviklet seg i takt med barnehageutbygging og endring i organisering av barnehagen og finansieringsordninger for barn med særlige behov. Til sammen gir resultatene både bredde og nyanseringer til spørsmålet om hva slags tilbud barn med særlige behov får i barnehagen. Følgende hovedproblemstillinger er belyst Hvordan påvirker saksgang og behandlingstid kvaliteten på tilbudet? Hvilke konsekvenser har overgangen til rammefinansiering hatt? Hva slags tilbud gis barn med rett til spesialpedagogisk hjelp, og barn med nedsatt funksjonsevne?