Avsluttet prosjekt

Inkludering på alvor

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet
Periode
01.12.2018 - 01.05.2019
​NTNU Samfunnsforskningen skal evaluere ulike modeller som kommuner har tatt i bruk for å skape "inkludering på alvor". Prosjektet løper fra 2018 til 2020. Vi skal undersøke hva slags modeller som er prøvd ut for å få til en inklusjon av ulike elevgrupper i skolen, og hvordan elever, lærere, foreldre, skoleeiere og skolens støttesystemer oppfatter satsingen og hva som kunne vært annerledes.