Avsluttet prosjekt

Familievold, forsoning og forebygging

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Justisdepartementet
Periode
01.01.2009 - 01.01.2010
​Pilotprosjektet ”Familievold, forsoning og forebygging” er en del av Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011, hvor Konfliktrådet i Sør-Trøndelag skal prøve ut frivillig bruk av tilrettelagte samtaler og/eller stormøter rundt voksne og barn som er berørte av vold i nære relasjoner. Gjennom en evaluering av prosjektet skal vi se på virkningene av tilbudet, hvor formålet er å få kunnskap om arbeidsformen og tiltaket har virket etter intensjonen, hvordan de involverte opplever tilbudet og hvordan utbyttet av tiltaket står i forhold til prosjektets kostnader.