Bruk av statistiske indikatorer i rapportering til CRPD

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
978-82-7570-478-6
​Denne rapporten handler om en avgrenset del av Norges oppfølging av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), nærmere bestemt det som handler om rapportering og bruk av statistikk.