Avsluttet prosjekt

Følgeevaluering av Kompetanse for framtidens barnehage

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet
Periode
01.08.2015 - 30.06.2020
​NTNU Samfunnsforskning, Trøndelag Forskning og Utvikling og Dronning Mauds Minne Høgskolen skal følgeevaluere Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for framtidens barnehage. Forskerne skal følge implementeringen av strategien gjennom fem år, og blant annet se om satsingen fører til at en greier å rekruttere og beholde flere barnehagelærere i sektoren. Prosjektet har som formål å levere innspill til Utdanningsdirektoratets arbeid med strategien underveis, for å kunne justere innrettingen på tilbudene som gis ut i fra evalueringens resultater. Prosjektet baserer seg blant annet på spørreskjemadata, casestudier og registerdataanalyser. Mer informasjon: http://www.tfou.no/default.asp?id=2085