Tonje Osmundsen

Tonje C. Osmundsen er statsviter, forsker 1 og forskningssjef ved Studio Apertura. Hun har arbeidet med forsknings- og utviklingsprosjekter innen offentlig og privat sektor i over 20 år, og har omfattende prosjektledererfaring med oppdragsgivere fra industri, næringsliv, forvaltning og Norges Forskningsråd.

Prosjektene har omhandlet organisasjonsfaglige tema i ulike sektorer, både nasjonalt og internasjonalt. Fellesnevnere er samarbeid og kunnskapsutvikling på tvers og internt i organisasjoner, og hvordan organisasjoner kan håndtere ytre rammebetingelser som marked, offentlig regulering og opinion. Det er spesielt akvakultur og havforskning som har vært interessefelt de senere år, men hun har også forsket på teknologiutvikling, organisering av helsetjenestene, og internasjonalisering av norsk industri. Hun formidler aktivt fra sin forskning, i form av faglige foredrag, publisering i internasjonale tidsskrifter og i populærvitenskapelig format.

Prosjekter

Publikasjoner