Pågående prosjekt

PåLaks - Økt kunnskap om klima-, natur- og miljøpåvirkninger fra ulike produksjonsformer for laks

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Periode
01.02.2023 - 01.08.2024
Avdeling
Studio Apertura
Prosjektets økonomiske ramme
kr 5 000 000,-

Prosjektet tar for seg å sammenligne påvirkning på klima, natur og miljø ved ulike produksjonsformer på laks. Det finnes stort utvalg av ulike konsepter innen de forskjellige produksjonsformene og ingen er ennå standardiserte. Prosjektgruppen vil derfor komme med gjennomsnittlige påvirkninger per produksjonsform og ikke per konsept. Produksjonsformene vil ha ulik grad av påvirkning på klima, miljø og natur, eksempelvis knyttet til energibruk, direkte utslipp, rømming, lus, sykdomsspredning, dyrevelferd og arealbruk. Miljøavtrykket vil også påvirkes av ulike infrastruktur- og verdikjedebehov. De ulike produksjonsformene vil også ha betydning for vurderinger av økonomisk og sosial bærekraft, altså hvordan næringens produksjon og tilstedeværelse påvirker samfunnet på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Vurderingene vil avhenge av hvordan de ulike bærekraftsdimensjonene operasjonaliseres og avveies mot hverandre.

For å møte stadig økende krav og forventninger fra forbrukere og myndigheter er det nødvendig med økt kunnskap om hvordan ulike produksjonssystemer for oppdrett av laksefisk påvirker både lokalt og globalt miljø, men også hvordan effekten og påvirkningen er på de samfunnsmessige og økonomiske forholdene. Kunnskapen vil være essensiell for at både næringslivsaktører og myndigheter i framtiden skal kunne ta kvalifiserte valg om ulike produksjonsformers påvirkning på bærekraft.

Prosjektet vil definere og kartlegge relevante måleindikatorer for produksjon av laksefisk innen de tre bærekraftdimensjonene som vil gi et felles utgangspunkt for fremtidige vurderinger og evalueringer for å måle bærekraft. En helhetlig vurdering av bærekraft vil også gi kunnskap til næringen som muliggjør bedre investeringsbeslutninger i framtiden. Da eksisterende datagrunnlag er begrenset på produksjonsformene som fortsatt er under utvikling, vil kunnskap fra prosjektet gi indikasjon på hvilke ledd i verdikjeden som har forbedringspotensial samt hvilke ledd som trenger bedre data for fremtidige analyser.

De ulike produksjonsscenariene frem mot 2050 som skal utarbeides i prosjektet, vil gi et godt kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av næringen i et tredimensjonalt bærekraftperspektiv. Dette vil være av nytte for både oppdrettere, leverandører og myndigheter, både nasjonalt og potensielt internasjonalt. Tett dialog med næringslivet vil sikre overføring av kunnskap fra prosjektet og øke den potensielle verdien av næringsnytten.

Prosjektet ledes av SINTEF Ocean.

SINTEFs prosjektnettside ligger her.

NTNU Samfunnsforskning leder arbeidet på utvikling av scenarier og bidrar i arbeidet med identifisering og sosioøkonomiske indikatorer.

Se også Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansierings (oppdragsgiver) prosjektnettside her.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.