Modell for samhandling og forvaltning i regional marin sektor : en veileder

​Denne håndboken beskriver hvordan regional offentlig forvaltning, med ansvar for havbruksnæring, gjennom samhandling og koordinering kan bidra til en mer bærekraftig havbruksnæring. Det er sentrale funn fra forskningsprosjektet FornyMar som foregikk i Nord- og Sør Trøndelag i 2012 – 2014 som ligger til grunn for håndboken. Formålet er å oversette erfaringene herfra til en modell for hvordan samhandling og koordinering også kan realiseres i andre regioner.