Avsluttet prosjekt

Samhandling med IKT (SIKT)

Bidragsytere
Oppdragsgiver
NTNU
Periode
20.09.2013 - 01.09.2016
Avdeling
Studio Apertura

I prosjektet "Samhandling med IKT" studerer vi hvordan IKT støtter samhandling mellom helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Samhandling med IKT (SIKT) er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU (prosjektledelse), Universitet i Oslo, Studio Apertura og Sintef.