Rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring - Kartlegging av dagens status.

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-8296-312-1
Avdeling
Studio Apertura
​Denne rapporten er en del av FHF prosjekt 900902 – "Effekter av rettslig rammeverk i havbruksnæringen – regelverksforenklinger". Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF), og er ledet av Nofima AS med partnere fra Universitetet i Stavanger, UiT - Norges arktiske universitet, NTNU Samfunnsforskning og Kyllingstad Kleveland advokatfirma. Prosjektet har hatt en egen styringsgruppe med representanter fra havbruksnæringen. Prosjektet startet opp i september 2014 og avsluttes i 2016 med et landsdekkende fagseminar.