Avsluttet prosjekt

Statoil Shipping, Working Safely With Suppliers (WSWS)-seminar

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Statoil Shipping
Periode
01.02.2011 - 01.06.2011
Avdeling
Studio Apertura
​Prosjektets formål var å planlegge og lede et to-dagers seminar om ”Crisis management” i samarbeid med Statoil shipping. Seminaret var et ledd i Statoil shipping sitt WSWS(working safely with suppliers)-arbeid. Deltakere på konferansen var ansatte i Statoil og representanter fra rederi og technical management-selskap som Statoil samarbeider med. Det ble også utarbeidet en spørreundersøkelse som deltakerne svarte på i forkant av konferansen, der svarene ble presentert på seminaret.