Avsluttet prosjekt

Salmodis

Bidragsytere
Oppdragsgiver
SINTEF Fiskeri og havbruk AS
Periode
10.01.2011 - 16.01.2015
Avdeling
Studio Apertura

Målet med SALMODIS-prosjektet er å forbedre sykdomskontrollen i lakseoppdrett. Prosjektet vil støtte myndigheter og industri i å evaluere rammebetingelser og vurdere mulige strategier for sykdomskontroll med tanke på deres økonomiske, økologiske og sosiale virkninger. Studio Apertura er en av forskningspartnerene.

SALMODIS prosjektdeltagere:

Forskningspartnere:

SINTEF Fisheries and Aquaculture
Studio Apertura – NTNU Social Research
Norwegian School of Veterinary Science
Norwegian Institute of International Affairs
NINA – Norwegian Institute for Nature Research
University of Strathclyde, Scotland
University of Prince Edward Island, Canada

Deltagere næringsliv/industri:

Salmar ASA
Lerøy Seafood Group ASA
Marine Harvest Norway ASA