Avsluttet prosjekt

STARR

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Periode
01.04.2014 - 31.03.2017
Avdeling
Studio Apertura

STARR Sustainable aquaculture - regulation and reputation

Formålet med prosjektet er å forstå hvordan norsk lakseoppdretts’ rykte og samfunnets aksept forlakseoppdrett påvirker myndighetenes forvaltning av næringen. Dette innebærer å avdekke på hvilkemåter bærekraft blir sett på som et sentralt tema i offentlig opinion, og hvordan dette påvirker folksholdninger.

Norsk lakseoppdrett er til tider gjenstand for opphetet offentlig debatt i media, og blir kritisert for manglende bærekraft og negativ påvirkning på villfisk. De helsemessige gevinstene av laksen blir også trukket i tvil. Norske myndigheter har lenge vært tilbakeholdne med å tilby nye konsesjoner og har i en årrekke prøvd ulike former for restriksjoner på næringen for å begrense spredninger av sykdom, overbelastning av lokale områder, oppblomstring av lus mv.

Myndighetenes praksis innen forvaltningen (og tilhørende regelverk og lover) er i stor grad, for å oppfattes som legitime, en gjenspeiling av hva samfunnet er villige til å akseptere innen oppdrett og hva man ønsker en større innstramming i forhold til. Det er ulike mekanismer som spiller inn i utformingen av myndighetenes havbruksforvaltning, og STARR vil studere tre hovedområder som er tett knyttet til samfunnets aksept for bruk av sjøarealer til matproduksjon.

Den første av disse mekanismene er den pågående mediedebatten som kan sees på som en proxy for offentlig opinion. Hvilke tema er sentrale i media, og på hvilke måter kan man se at disse gjenspeiles i utviklingen av norsk havbruksforvaltning?

Den andre mekanismen vil være den pågående interessekampen og forsøkene på å påvirke forvaltning og offentlig politikk som foregår på ulike arenaer. På disse arenaene er det mange ulike interessenter (f.eks. miljøvernere, journalister, oppdrettere, myndigheter lokale som statlige) som er til stede, hver med ulik grad av makt og posisjon og følgelig evne til å påvirke offentlig politikk. Hvilke interessenter påvirker, og i hvilken grad kan endringer spores til ulike interessesfærer?

Den siste mekanismen som vil være viktig for utforming av norsk forvaltning er interaksjonen mellom myndigheter og næring, både den som foregår på merd‐kanten og den som skjer på et ledelse‐ og myndighetsnivå. Hvilke tema er gjenstand for diskusjon og forhandling, og på hvilke måter oppfatter de involverte at man samarbeider for økt bærekraft i næringen?

Prosjektet vil gjennomgående og avslutningsvis integrere analysene av de ulike mekanismene både for å svare på hovedproblemstillingen ‘Hvilke mekanismer påvirker offentlig regulering av oppdrettsnæringen?’ og de mer underliggende forskningsspørsmålene. I tillegg vil forskerne sette denne analysen inn i en internasjonal kontekst gjennom samarbeid med et internasjonalt panel om komparative artikler.

Prosjektet ledes av Dr. Tonje Osmundsen ved Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning og kollegaer, i samarbeid med SINTEF Fiskeri og Havbruk, og SINTEF Teknologi og Samfunn. Marit Schei Olsen (NTNU Samfunnsforskning) er stipendiat på prosjektet og vil studere legitimeringsprosesser og hvordan disse pvirker reguleringen av havbruksnæringen i Norge.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.